top of page

Bana Bir Sır Ver Ebeveyn Çocuk Atölyeleri

 

Çocuğum eğlenir ve öğrenirken ben çocuğumu tanıyorum....

 

Bu atölye dizisinde farklı temalarımız var. Seçilen tema çerçevesinde çocuklar resim atölyesine katılırken, anne ve babalar  da çocuklarının her yönden gelişimine yönelik bilgilendirme sohbetine katılıyorlar.

 

Atölye, ressam Nurdan Likos ile birlikte çocuklarla haftanın teması çerçevesinde yaptığımız on dakikalık bir sohbetle başlıyor. Sohbet bitiminde çocuklar Nurdan Likos ile baş başa kalıyorlar ve önce haftanın ressamını ve o ressamın haftanın temasına uygun bir resmini tanıyor sonra da bu temaya ilişkin kendi duygu ve düşüncelerini resimlerine yansıtıyorlar. Bizse  anne ve babalarla haftanın teması üzerinden çocuk gelişimi ve ebeveynlik konularında sohbet ediyoruz. Anne babalar bu sohbette, çocuklarının eğitimine ve gelişimine ilişkin bir çok sorularına yanıt buluyorlar.

 

Atölye sonunda anne babaların çocuklarının ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceklerine dair bir çok şey öğreniyorlar. Çocuklar ise kendilerini daha iyi tanımanın yanı sıra, resim sanatına dair de bilgileniyor ve evlerine kendi yaptıkları resimlerle dönüyorlar. Sanatçı Nurdan Likos’un onlara ayrıca bir küçük hediyesi oluyor.  Bu atölye, hem anne ve babaların hem de çocukların kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı ediniyorlar.

 

                                       Tema: Öfkelendiğimde

 

                                                       Tema ressamı: Edvard Munch

                                                       Tema resmi: Çığlık

                                                       Çocuk Atölyesi:

                                                       Hangi olay ve durumlarda nasıl hissederiz? Duygularımızı neler etkiler? Kendimizi iyi                                                              veya kötü hissetmemiz yaşadıklarımızdan bağımsız olabilir mi? Soru cevap yolu ile 

                                                       çocukların hangi durumlardan hoşlanmadıkları ve böyle durumlarda ne hissettiklerini                                                              tanımlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kısaca bir içgörü geliştirmelerine yardımcı                                                                  oluyoruz. Ardından Norveçli sanatçı Edvard Munch'un hayatını ve eserlerini anlatıyoruz.                                                        Özellikle  'Çığlık' adlı eseri üzerinde duruyoruz. Resmi yaparken sanatçının                                                                            duygularından yola çıkarak resim üzerine konuşuyoruz. Çocuklar, kendi yaşamlarında                                                            onları mutsuz eden ya da hoşlarına gitmeyen şeylerin neler olduğu, bu tip şeylerle                                                                  karşılaştıklarında ne hissettikleri  gibi sorularla kendi dünyalarına yönlendiriliyor ve                                                                  onlardan hoşlarına gitmeyen bir şey yaşadıklarında neler hissettiklerini anlatan bir resim yapmaları isteniyor.

Ebeveyn sohbeti:

Çocukların hayatta başarılı olmalarında duygusal zekâ gelişiminin ne kadar önemli olduğu gittikçe daha çok anlaşılıyor.

Bu sohbette:

 • Çocuklardaki duygusal gelişim

 • Öfke kontrolü becerilerinin nasıl geliştirilebileceği

 • Duygusal zekâ

gibi konular konuşuluyor ve anne babaların bu konulardaki sorularına yanıt veriliyor.

 

Hedef grup: 5-8 yaş çocukları ve anne babaları

Süre 1,5 saat

                                                       

                                                      Tema: Ben Kimim?

 

                                                       Tema ressamı: Şeker Ahmet Paşa

                                                       Tema resmi: Otoportre

                                                       Çocuk Atölyesi:

                                                                     Çocuklarla yetenekleri, becerileri, kendilerini nasıl gördükleri, başkalarının onları nasıl                                                            gördüğü hakkında konuşuyoruz. Soru cevap yolu ile kendilerine ilişkin duygu ve                                                                      düşüncelerini netleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ardından İstanbul Üsküdar doğumlu                                                          Şeker Ahmet Paşa ve sanat hayatı hakkında bilgi veriyor ve Şeker Ahmet Paşa’nın                                                                otoportresini tanıtıyoruz. Çocuklarla ressamın kendisini niçin bu şekilde yansıttığı                                                                    üzerine tartıştıktan sonra onlardan, kendilerini tanıtan bir resim yapmalarını istiyoruz. 

Ebeveyn baba sohbeti:

Özgüven ve özsaygı gelişiminde çocuğun kendisine ilişkin görüşleri çok önemlidir. Anne babaların bu süreçte çocuk için ayna işlevi gördüğü düşünülür. Bu sohbette:

 • Özgüven ve özsaygı

 • Benlik gelişimi

 • Anne babaların sağlıklı bir benlik gelişimini geliştirici tutumları

gibi konular konuşulacak ve anne babaların bu konulardaki sorularına yanıt verilecek.

 

 

Hedef grup: 5-8 yaş çocukları ve anne babaları

Süre 1,5 saat

                                         

                                        Tema: Nasıl Bir İnsan Olacağım?

 

                                                                   Tema ressamı: Van Gogh

                                                        Tema resmi: Dr. Gachet'in Portresi

                                                        Çocuk Atölyesi:

                                                        Çocuklarla büyüdüklerinde kime benzemek istedikleri ve benzemek istedikleri kişinin                                                             hangi davranışlarını örnek aldıkları hakkında sohbet ediyoruz. Soru cevap yolu ile rol                                                             modellerini betimlemelerini sağlamaya ve geleceğe ilişkin hayallerini netleştirmeye                                                                 çalışıyoruz. Ardından Hollandalı sanatçı sanat hayatı ve yaşamı hakkında bilgi verip                                                               ressamın hayatında çok önemli bir yeri olan, hayranlık duyduğu doktoru Gachet'ten                                                               bahsediyoruz.  Son olarak, çocuklardan beğendikleri ve benzemek istedikleri bir kişinin                                                         resmini yapmalarını istiyoruz.

Anne baba sohbeti:

Çocukların öğrenme sürecinde rol modellerin çok önemli bir etkisi vardır. Anne babalar çocukların ilk rol modelleri olarak farkında olmadan çocuklarına çok şey aktarırlar. Bu sohbette:

 • Çocukların öğrenme süreci

 • Öğrenme sürecinde ve çevrelerindeki yetişkinlerin rolü

 • Sözsüz iletişimle çocuklarımıza aktardıklarımız

gibi konular konuşuluyor ve anne babaların bu konulardaki sorularına yanıt veriliyor.

 

 

Hedef grup: 5-8 yaş çocukları ve anne babaları

Süre 1,5 saat

 

 

                                        Tema: Ait miyim?

                                                        Tema ressamı: Van Gogh

                                                        Tema resmi: Arles'deki Yatak Odası 

                                                        Çocuk Atölyesi:

                                                        Çocuklar ile nasıl bir yerde yaşadıkları, okulları ve aileleri hakkında sohbet ediyoruz.                                                               Bu ortamlarda kendilerini nasıl hissettiklerini konuşuyoruz. Ardından Hollandalı sanatçı                                                           Vincent Van Gogh’un sanat hayatı ve yaşamı hakkında bilgi veriyor, Van Gogh'un                                                                   kendi  yatak odasını yaptığı resmi tanıtıyor. Son olarak da  çocuklardan kendilerini                                                                 ve aile ya da okullarını anlatan bir resim yapmalarını istiyoruz.

Ebeveyn sohbeti:

Davranış bozukluğu ya da ‘yaramazlık’ olarak adlandırdığımız aileleri, öğretmenleri rahatsız eden davranışlar genellikle çocuğun bazı temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanamamış olmasından kaynaklanır. Davranışlar, semptom olarak değerlendirilmeli, amaç çocuğu bu davranışlara yönelten asıl nedenin ne olduğunu anlamak ve bu nedeni ortadan kaldırmak olmalıdır. Çocukların temel ihtiyaçlarından biri kendisini bulunduğu sosyal gruba ait hissetmek, bu grubun üyelerinin kendisini sevdiğini, değerli ve önemli olduğunu düşündüklerini bilmektir. Bu sohbette:

 • Çocukların temel ihtiyaçları

 • Temel ihtiyaçları karşılanmayan çocukların tepkileri

 • Çocukların davranışlarındaki mesajları deşifre etmek için ipuçları

 • Deşifre edilen mesajlar doğrultusunda neler yapılabileceği

gibi konular konuşuluyor ve anne babaların bu konulardaki sorularına yanıt veriliyor.

 

Hedef grup: 5-8 yaş çocukları ve anne babaları

Süre 1,5 saat

 

 

Ana Baba Rehberi

bottom of page