top of page

Bebeğe Kitap Okumak mı?

Çocukların okul ve sınav performansını etkileyen temel faktörlerden biri dil becerileri. Hangi ders olursa olsun çocuğun başarılı olması için hızlı ve rahat bir şekilde okuyabilmesi, okuduğunu anlayabilmesi ve düşündüğünü ifade edebilmesi gerekiyor. Bunun için de dil becerileri gelişkin olmalı. Dil becerilerini geliştirmenin kitap okumaktan daha iyi bir yolunu bilmiyorum.

Bana çocuklarının okuldaki başarısı, sınavlardaki performansı ya da kitap okuma alışkanlığıyla ilgili kaygılarını ileten ve ne yapması gerektiğini soran anne babalara sorduğum iki soru oluyor. "Çocuğunuza ne kadar kitap okudunuz?" ve "Siz ne kadar kitap okuyorsunuz?" Çocuğun dil becerisi ve kitap okuma alışkanlığıyla yukarıdaki iki sorunun cevabı arasında çok net bir ilişki olduğunu gösteren çok sayıdaki araştırmaya bir tanesi daha eklenmiş.

Mayıs 2017’de San Francisco’da Moscone West Convention Center’da sunulan bu araştırma (1), New York Üniversitesi (NYU) Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü araştırmacılarından Carolyn Cates önderliğinde yürütülmüş. Cates’e göre, “Bulgular heyecan verici, çünkü çocuklara erken bebeklik döneminden başlayarak kitap okumanın dil, okur yazarlık ve okuma becerileri üzerinde kalıcı etkileri olduğunu gösteriyor.”

Araştırmanın katılımcıları, bir devlet hastanesinin yenidoğan bölümü hastalarıymış. Araştırmada 250 anne çocuk çifti izlenmiş. 6 aylıktan 4 yaşına (54 ay) kadar izlenen bebeklerin okul öncesinde sözcükleri ne kadar anladıkları, erken okur yazarlık ve okuma becerileri değerlendirilmiş.

Değerlendirme sonuçları, birlikte kitap okuma etkinliğinin miktarı ve niteliğiyle karşılaştırılmış. Birlikte kitap okuma etkinliğinin miktarı, evdeki kitap sayısı ve haftada kaç saat çocukla birlikte kitap okunduğu ile niteliği ise, anne babaların kitap okurken çocukla kitap hakkında sohbet edip etmedikleri, resimleri ve kitaptaki karakterlerin duygularını adlandırıp onlar hakkında konuşup konuşmadıkları ve okunan kitapların çocuğun yaşına uygun olup olmadığıyla ölçülmüş.

Sosyoekonomik farklılıkları göz önüne alan araştırmacılar, erken bebeklik ve okul öncesi çocukluk dönemindeki birlikte kitap okuma etkinliğinin süresinin ve niteliğinin dört yıl sonra çocuğun okula başlamadan önceki sözcük dağarcığının büyüklüğünü belirleyen etkenlerden olduğunu bulmuşlar. Özellikle küçük yaşlardaki kitap okuma etkinliğinin niteliğinin, erken okuma becerilerini belirlediği; daha sonra ortaya çıkan okur yazarlık becerilerinin düzeyini (örneğin adını yazma) ise bu etkinliğin hem niteliği hem de süresiyle belirlendiği bulunmuş.

(1) Araştırmaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083146.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain%2Feducational_psychology+%28Educational+Psychology+News+--+ScienceDaily%29

#kitapokuma #okulperformansı #başarı #sınav #dilbecerisi

Son Paylaşımlar
Arşiv
No tags yet.
Anahtar Sözcükle Arama
Beni İzleyin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

Ana Baba Rehberi

bottom of page